Posts tagged krz

Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ)?

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) to publiczny rejestr prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez umożliwienie dostępu do informacji o osobach i podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością oraz objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Read More