Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) to publiczny rejestr prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez umożliwienie dostępu do informacji o osobach i podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością oraz objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Co zawiera KRZ?

KRZ zawiera dane dotyczące:

 • Osób niewypłacalnych
 • Podmiotów zagrożonych niewypłacalnością
 • Postępowań restrukturyzacyjnych, w tym upadłości, układów z wierzycielami oraz przypadków ograniczonej zdolności do zaciągania zobowiązań przez osoby fizyczne.

Kto może korzystać z KRZ?

Dostęp do KRZ mają:

 • Przedsiębiorcy i firmy chcące sprawdzić wiarygodność kontrahentów
 • Instytucje finansowe oceniające zdolność kredytową klientów
 • Osoby prywatne potrzebujące informacji o dłużnikach

Korzyści wynikające z KRZ

KRZ oferuje liczne korzyści, takie jak:

 • Poprawa bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
 • Ułatwienie weryfikacji kontrahentów
 • Dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji o dłużnikach

Jak uzyskać dostęp do KRZ?

Aby uzyskać dostęp do KRZ, należy:

 • Zarejestrować się i zalogować na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Skorzystać z dostępnych funkcji wyszukiwania informacji w rejestrze

Przykłady zastosowania KRZ

KRZ znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach:

 • Przedsiębiorca sprawdzający wiarygodność nowego kontrahenta
 • Bank oceniający zdolność kredytową klienta
 • Osoba prywatna sprawdzająca wiarygodność sprzedawcy przed zawarciem umowy

Podsumowanie

KRZ odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu przejrzystości finansowej i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Zachęcamy do korzystania z rejestru, aby uzyskać rzetelne informacje o dłużnikach i podejmować świadome decyzje biznesowe.

Więcej informacji: Portal Rejestrów Sądowych.

Visited 7 times, 1 visit(s) today

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *