Posts by admin

Konto N26: Nowoczesna bankowość mobilna

Konto N26: Nowoczesna bankowość mobilna

N26 to innowacyjny bank cyfrowy, który zyskuje popularność na całym świecie dzięki swojemu podejściu do bankowości opartej wyłącznie na aplikacji mobilnej. Założony w Niemczech w 2013 roku, N26 oferuje szeroki zakres usług bankowych, które można zarządzać bezpośrednio z poziomu smartfona.

Konto N26 jest otwierane i prowadzone przez zagraniczny bank, co oznacza, że polskie instytucje nie mają dostępu do informacji o tym koncie. Może to być korzystne dla osób ceniących sobie większą prywatność w zarządzaniu swoimi finansami.

Read More

Ile trzeba mieć długu żeby ogłosić upadłość konsumencka?

Aby ogłosić upadłość konsumencką w Polsce, dłużnik musi spełniać określone warunki, choć prawo nie definiuje minimalnej kwoty zadłużenia, od której można złożyć wniosek. Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej opiera się przede wszystkim na ocenie sytuacji finansowej osoby zadłużonej. Oto bardziej szczegółowe omówienie warunków i procedury związanej z upadłością konsumencką:

Read More

Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ( wzór wniosku )

Upadłość konsumencka to proces, który może pomóc osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w wyjściu z trudnej sytuacji finansowej. Wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości może wydawać się skomplikowane, dlatego warto poznać najważniejsze kroki i zasady, jakie należy przestrzegać.

 

Read More

Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ)?

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) to publiczny rejestr prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez umożliwienie dostępu do informacji o osobach i podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością oraz objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Read More