Date Archives kwiecień 2024

Ile trzeba mieć długu żeby ogłosić upadłość konsumencka?

Aby ogłosić upadłość konsumencką w Polsce, dłużnik musi spełniać określone warunki, choć prawo nie definiuje minimalnej kwoty zadłużenia, od której można złożyć wniosek. Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej opiera się przede wszystkim na ocenie sytuacji finansowej osoby zadłużonej. Oto bardziej szczegółowe omówienie warunków i procedury związanej z upadłością konsumencką:

Read More